ขั้นตอนการสร้าง 4การผสมสีทาบ้านดิน 1การผสมสีทาบ้านดิน 2 การผสมสีทาบ้านดิน 3

 การทาสีบ้านดินภายในบ้าน
 การทาสีบ้านดินชั้นล่าง
 การทำรางน้ำบ้านดิน
 ปัญหาบ้านดิน  ห้องน้ำและถังส้วมบ้านดิน

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น